PAND 57: een buurthuis met vele kamers

De neoclassicistische directeurswoning van de breigoedfabriek Fabota bevat nog veel erfgoedkundige elementen die bewaard moeten blijven. Het geeft de plek een unieke charme.

Het verlanglijstje van de toekomstige gebruikers van Pand 57 is lang.
 

Zo zal het nieuwe buurthuis onder meer volgende functies bevatten:

• ‘De living’ als gezellige ontmoetingsruimte,
   waar men een kopje koffie of thee kan drinken, de krant kan lezen
   en toegang heeft tot het internet, …

• Een ruimte voor wasmachines, droogkasten, douches, …

• Het buurtrestaurant

• Tweedehands kledingwinkel den Bokal

• Een lokaal voor juridische dienstverlening en rechtenverkenning

• Ruimtes voor vrijetijds-, vormings- en andere activiteiten op maat
  van de bezoekers en de buurtbewoners

• Vergaderlokalen voor buurtbewoners en buurtorganisaties.

• Kantoorruimtes en flexibele werkplekken

Bekijk de video hiernaast van het voorontwerp door A33-architecten

 

Om de specifieke noden zo goed mogelijk architecturaal in te vullen organiseren de buurtwerkers van buurthuis 't Lampeke en het ontwerpteam van A33 architecten op regelmatige basis bevragingen en inspraakmomenten voor alle toekomstige gebruikers. 
Het architecten-team verwerkt deze informatie in haar ontwerp.   

 

Daarnaast zal het gebouw voldoen aan zeven criteria:

• Duurzaamheid.

Het is de hoeksteen van het nieuwe buurthuis. In elke fase van de verbouwing recupereren we zoveel mogelijk de materialen die reeds in het gebouw aanwezig zijn en wegen we de milieu-impact af van de nieuwe materialen.

 

• Hernieuwbaar.

Bij de afwerking en inrichting kiezen we voor gerecycleerde materialen en creatief hergebruik van meubilair.

 

• Zuinig met regenwater.

Het regenwater zal opgevangen en gebruikt worden voor de het spoelen van de toiletten, de wasmachines en het poetsen van het gebouw.

 

• Energiezuinig.

Voor het verwarmen van het gebouw zal er gebruik gemaakt worden van warmtepompen. Zonnepanelen leveren elektriciteit. Daarnaast zal het gebouw maximaal geïsoleerd worden. Thermisch onderbroken schrijnwerk wordt voorzien om de warmte en/of koude binnen te houden naargelang de nood.

 

• Toegankelijk.

Alle publieke ruimtes op de drie verdiepingen zullen toegankelijk zijn via een lift. Mensen met een beperking moeten zich maximaal zelfstandig binnen het gebouw kunnen bewegen.

• Respect voor de erfgoedwaarde.

We bewaren de nog aanwezige lichtkoepels, ornamenten en plafonddetailleringen. We versterken deze elementen door het originele bouwplan terug zichtbaar te maken. Daarnaast zal de kroonlijst in haar voormalige staat hersteld worden.

 

• Toekomstgericht.

Het gebouw wordt polyvalent ontworpen zodat de functie van de ruimtes flexibel kunnen aangepast worden aan toekomstige noden van de buurthuiswerking.